Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

Pracuj ciężej niż kiedykolwiek do tej pory, byś mógł dotrzeć tam, gdzie nigdy nie byłeś. Poświęć się i zaangażuj w cele, które sobie postawiłeś. 
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
4927 70e4 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawszystkodupa wszystkodupa
8033 a5cc 390
Reposted frompiehus piehus viachapstick chapstick
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viachapstick chapstick
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachapstick chapstick

April 03 2018

Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viagabrynia gabrynia

February 26 2018

8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viagrungedelirium grungedelirium
5913 7514 390
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg

January 05 2018

8642 f87e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapotrzask potrzask
9192 f243 390
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viapotrzask potrzask
0206 b0af 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viahysterie hysterie
2238 1f20 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni - wielka to sztuka.
Reposted fromcorvax corvax vianihuhu nihuhu
3696 7606 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl